REGAL 21 OBX

Menu

REGAL 21 OBX

Giá:2̵.̵6̵8̵5̵.̵0̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵ 2.300.000.000 đ

NOTE: Tỷ giá sẽ được cập nhật tại thời điểm thanh toán. Giá này là giao hàng tại Showroom TP HCM - Việt Nam. 

Giá này chưa bao gồm Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Length Overall 6.4
Deadrise 20°
Approximate Dry Weight 1,474 Kgs
Maximum Capacity Person And Gear 531 Kg.
Max Capacity Ce 8
Draft - Drive Up - High Trim .5 M
Draft - Drive Down .9 M
Boat Height On Trailer - Top Of Windshield 1.9 M
Boat Height - Windshield To Keel 1.4 M
Boat Height - Drive Down To Light 3 M
Bridge Clearance - Tower Up 1.9 M
Bridge Clearance - Tower Down 1.3 M
  • 521
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

REGAL LX2

Cabin : 01
GUESTS : 08
2̵.̵8̵8̵8̵.̵1̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵ 2.650.500.000 đ

REGAL LS2 SURF

Cabin : 01
GUESTS : 08
3.407.500.000 đ

REGAL 26 EXPRESS

Cabin : 01
GUESTS : 08
5.405.000.000 đ

REGAL 28 EXPRESS

Cabin : 01
GUESTS : 08
6.086.500.000 đ

PARKER 770 WEEKEND

Cabin : 01
GUESTS : 08
4̵.̵0̵0̵3̵.̵5̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵ ̵ 3.700.000.000 đ

PARKER 660 PILOTHOUSE

Cabin : 01
GUESTS : 08
3.488.750.000 đ

PARKER 850 VOYAGER

Cabin : 01
GUESTS : 08
4.935.000.000 đ

PARKER 920 EXPLORER MAX

Cabin : 01
GUESTS : 08
6.600.000.000 đ

Đăng ký liên hệ

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập Model
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập địa chỉ email
Copyright © 2021 Asia Yacht.
1
icon_zalod
images