DU THUYỀN CŨ

Menu
DU THUYỀN CŨ

REGAL 1900 ES

Cabin : 01
Sức chứa : 08 Khách
$. 70.000

REGAL 28 EXPRESS

Cabin : 28 feet
Sức chứa : 08 Khách
$. 140.000

REGAL 2300

Cabin : 01
Sức chứa : 08 Khách
Liên hệ

GALEON 340 FLY

Cabin : 02
Sức chứa : 12 khách
Liên hệ

CHARPARAL 29

Cabin : 01
Sức chứa : 10 khách
Liên hệ

CARVER 350

Cabin : 36 feet
Sức chứa : 10 khách
Liên hệ

GALEON 360 FLY

Cabin :
Sức chứa :
Liên hệ

PRINCESS 56

Cabin : 03
Sức chứa : 12 khách
LIÊN HỆ

AZIMUT 42

Cabin : 03
Sức chứa : 12 khách
Liên hệ
Copyright © 2021 Asia Yacht.
1
icon_zalod
images